Eveline 8в1 Golden Shine 12мл

Eveline 8в1 Golden Shine 12мл

0 out of 5

1,100 Դ

Էվելին բուժիչ լաք 8-ը 1-ոսկյա փայլ:

Նկարագրություն

Eveline 8в1 Golden Shine 12мл

Էվելին բուժիչ լաք 8-ը 1-ոսկյա փայլ:

Օգտագործման եղանակ ՝

Էվելին բուժիչ լաք 8-ը 1-ում արծաթե փայլը օգտագործումից առաջ թափահարել : 1 օրը քսել եղունգներին , 2-րդ օրը կսել լաքի վրայից , 3-րդ օրը հանել լաքի բոլոր շերտերը: Կրկնել այս գործողությունը 2 շաբաթ, ապա չկիրառել 1 ամիս: