Վաճառված դեղամիջոցները, արդյո՞ք ենթակա են ետ վերադարձի

Համաձայն ՙԱռևտրի և ծառայությունների մասին  ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կետի՝ դեղերի վաճառքն իրականացվում է դեղատների միջոցով:  Գնորդին (սպառողին) վաճառված պատշաճ որակի դեղերը ենթակա  չեն փոխարինման և (կամ) վերադարձի:

Գնված հարդեղատնային ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը կատարվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի սահմանված կարգով:

Նշում.  Եթե առաքման ընթացքում ապրանքը(ները) վնասվել  կամ ջարդվել են, Գնորդը կարող է  կապ հաստատել մեր կազմակերպության գնորդների սպասարկման կենտրոնի հետ, եթե դեղամիջոցները կամ հարդեղատնային միջոցները վնասվել  են մինչև  գնորդին հանձնելու պահին, ապա ամբողջությամբ պատասխանատվություն է կրում  մեր կազմակերպությունը, և պարտավորվում  է անվճար փոխարինել  նորով, սակայն, եթե պատվերի հանձման պահին գնորդը  իր պատվերը առաքիչից  ընդունել  է ամբողջական  և անթերի վիճակում , ապա առաքիչի հեռանալուց հետո, մեր կազմակերպությունը  որևէ  պատասխանատվություն  չի կրում