Ձեզ մոտ իրականցվում է ՞ հոգեմետ դեղամիջոցների վաճառք

Ոչ, չի իրականցվում   հոգեմետ դեղամիջոցների վաճառք