Ինչպե՞ս կարող ենք տեղեկանալ դեղամիջոցների և հարդեղատնային ապրանքների ժամկետների մասին

Պատասխան     §Ցանկացած  դեղաջմիոցի  և  հարդեղատնային միջոցների տուփերի վրա  կան  պարտադիր  համարվող  որոշակի  մակնշումենր, որոնք  օգնում  են ճիշտ կոմնորոշվել,  և տալիս  են  մեզ  հուզող   մի  շարք  հարցերի պատասխանները: Դրանք են դեղամիջոցի կամ հարդեղատնային ապրանքի՝

  • միջազգային վաճառքային  անվանումը,
  • գլխավոր միացության  անվանումը,
  • դեղաձևի նշումը,
  • դոզաչափի նշումը,
  • արտադրման ժամկետի  նշումը,
  • վերջնաժամկետի նշումը,
  • արտադրող կազմակերպության  անվանումը,
  • արտադրող երկրի  անունը¦