FAQs

Frequently Asked Questions

Ոչ, մեզ մոտ պատրաստման բաժին չի գործում

Պատասխան     §Ցանկացած  դեղաջմիոցի  և  հարդեղատնային միջոցների տուփերի վրա  կան  պարտադիր  համարվող  որոշակի  մակնշումենր, որոնք  օգնում  են ճիշտ կոմնորոշվել,  և տալիս  են  մեզ  հուզող   մի  շարք  հարցերի պատասխանները: Դրանք են դեղամիջոցի կամ հարդեղատնային ապրանքի՝

  • միջազգային վաճառքային  անվանումը,
  • գլխավոր միացության  անվանումը,
  • դեղաձևի նշումը,
  • դոզաչափի նշումը,
  • արտադրման ժամկետի  նշումը,
  • վերջնաժամկետի նշումը,
  • արտադրող կազմակերպության  անվանումը,
  • արտադրող երկրի  անունը¦

Ոչ, չի իրականցվում   հոգեմետ դեղամիջոցների վաճառք

Համաձայն ՙԱռևտրի և ծառայությունների մասին  ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կետի՝ դեղերի վաճառքն իրականացվում է դեղատների միջոցով:  Գնորդին (սպառողին) վաճառված պատշաճ որակի դեղերը ենթակա  չեն փոխարինման և (կամ) վերադարձի:

Գնված հարդեղատնային ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը կատարվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի սահմանված կարգով:

Նշում.  Եթե առաքման ընթացքում ապրանքը(ները) վնասվել  կամ ջարդվել են, Գնորդը կարող է  կապ հաստատել մեր կազմակերպության գնորդների սպասարկման կենտրոնի հետ, եթե դեղամիջոցները կամ հարդեղատնային միջոցները վնասվել  են մինչև  գնորդին հանձնելու պահին, ապա ամբողջությամբ պատասխանատվություն է կրում  մեր կազմակերպությունը, և պարտավորվում  է անվճար փոխարինել  նորով, սակայն, եթե պատվերի հանձման պահին գնորդը  իր պատվերը առաքիչից  ընդունել  է ամբողջական  և անթերի վիճակում , ապա առաքիչի հեռանալուց հետո, մեր կազմակերպությունը  որևէ  պատասխանատվություն  չի կրում

Ընտրելով  ցանկացած  դեղամիջոց  կամ  հարդեղատնային ապրանք` ավելացնել զամբյուղ, որից  հետո  կհայտնվի պատուհան, որտեղ անհրաժեշտ տվյալները լրացնել, իսկ վերջում համոզվելով, որ ամեն ինչ շատ ճիշտ է, ընտրել վճարման եղանակը և հաստատել պատվերը: